تی شرت ایرانی بیشتر به چه کشورهای صادر گردیده است؟

طبق آمار اراپه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در یک ماهه نخست سال ۱۳۹۶قریب به هزار و ۴۶۹ کیلوگرم تی شرت ، از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۵,۰۲۵ و ارزش ریالی آن ۱۶۲,۹۴۹,۳۹۰ بوده است.
سه کشور اول که خواهان تی شرت های تولید ایران هستند:
۱- افغانستان
۲- عراق
۳- کنیا