برچسب: استن اسمیت

۱۷
مرداد

حقیقت های آدیداس

آدیداس

حقیقت های آدیداس پشت پرده آدیداس * بعدها به خاطر تنیس باز مشهور استن اسمیت تغییر…