برچسب: پارچه

۰۳
مهر

تاریخچه پارچه در ایران و جهان

Fabric History

تاریخچه پارچه در ایران و جهان تاریخچه پارچه در جهان بافندگی از قدیمیترین صنایع دستی بشر…

۰۳
مهر

پارچه

پارچه

پارچه پارچه ماده‌ای نرمش‌پذیر است که از شبکه‌ای از الیاف طبیعی یا مصنوعی (معروف به نخ)…