کالیته رنگ تی شرت

مجموعه تی شرت آرام برای تولید تی شرت از بهترین پارچه های تولید داخل کشور استفاده می نماید، رنگ بندی پارچه ها با توجه به نوع پارچه همیشه شامل 10درصد اختلاف رنگ خواهد بود، اما با توجه به تیراژ سفارش قابلیت رنگ کردن پارچه مطابق با کد رنگ مد نظر شما فراهم می باشد.

[su_note radius=”5″]در زیر کالیته رنگ بندی پارچه ها را می توانید مشاهده نمائید ( مد نظر قرار دهید که رنگ مشاهده شده داخل کامپیوتر با نمونه پارچه ۱۰% الی ۲۰% نسبت می تواند متفاوت باشد )[/su_note]

[su_custom_gallery source=”media: 4974,4972,4971,4970,4969,4968,4967,4966,4965,4964,4963,4962,4961,4960,4959,4958,4957,4956,4955,4954″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

[su_custom_gallery source=”media: 4953,4952,4951,4950,4949,4948,4947,4946,4945,4944,4943,4942,4941,4940,4939,4938,4937,4936,4935,4934″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

[su_custom_gallery source=”media: 4933,4932,4930″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]