بهترین شبکه اجتماعی برای کسب و کار

امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی،حضور در آنها برای هر برندی به دغدغه ای مبدل گشته که افراد سعی میکنند به هر طریقی که شده برند خود را در آن به مخاطبانشان معرفی کنند.
قرار گرفتن در شبکه های اجتماعی فرصت مهمی است که باید درست و به جا از آن استفاده شود. هوشیار نبودن در این فضا ممکن است برند ها را با تهدید روبه رو کند.این یک واقعیت است که حضور شما در شبکه های اجتماعی سبب میشود تا نسبت به گذشته 60%بیشتر به چشم بیایید و مخاطبان شما را ببینند و اینگونه است که شانس خود را برای فروش و ارائه خدمات افزایش میدهید.

مراحل انتخاب بهترین شبکه اجتماعی برای کسب و کار شما:

1- شناسایی مخاطب هدف
2- تحلیل رفتار مخاطب هدف
3- شناسایی شبکه هایی که مخاطب هدف در آن حضور پررنگ تری دارد
4- شناسایی پتانسیل های شبکه اجتماعی منتخب
5- تولید محتوا متناسب با مخاطب هدف و فضای حاکم بر آن شبکه اجتماعی
هنگام معرفی محصول و اقدام برای برندینگ باید چند سوال از خود بپرسید:
1- محصول من چه نیازی را مرتفع میکند؟
2- چه کسانی از محصول من استفاده میکنند؟
3- من میخواهم محصولم را چه کسانی مصرف کنند؟
پاسخ به سوالات فوق به شما کمک میکند چه شیوه بازاریابی/ تبلیغات و چه بستری را برای معرفی محصول خود انتخاب کنید.
پس از بررسی رفتار مصرف کننده و مخاطب هدف باید دانش خود را نسبت به آن شبکه اجتماعی بالا ببرید تا بتوانید همراستا با فضای حاکم در آن شبکه و سیاست های موجود محتوا تولید کنید.

نوشته های مشابه