تی شرت ایرانی بیشتر به چه کشورهای صادر گردیده است؟

tshirt

تی شرت ایرانی بیشتر به چه کشورهای صادر گردیده است؟

طبق آمار اراپه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در یک ماهه نخست سال 1396قریب به هزار و 469 کیلوگرم تی شرت ، از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات 5,025 و ارزش ریالی آن 162,949,390 بوده است.
سه کشور اول که خواهان تی شرت های تولید ایران هستند:
۱- افغانستان
۲- عراق
۳- کنیا
تی شرت آرام