رنگ سال 2018

طبق گفته Pantone، رنگ سال 2018 یک بنفش زنده است که در هر دسامبر عنوان رنگ جدیدی به خود می گیرد.pantone color
لوری پرسمان (معاون رییس موسسه رنگ Pantone Color) در سخنرانی خود عنوان نمود: رنگ هر سال، چیزی درباره مد، تزئینات و روند طراحی را در بر می گیرد و در عین حال منعکس کننده ” آنچه که امروز در دنیای ما مورد نیاز است” است.

panton2018

Pantone گفت: سال قبل، جفت شدن کوارتز گل روز و آبی آرام بود که به عنوان ضد استرس شناخته می شد و در عین حال به سمت سیالیت جنسیتی نیز اشاره می کرد.
بنابراین بنفش در مورد سیاره ها در سال 2018 چه می گوید؟
Pantone می گوید: این یک سایه بنفش به طرز چشمگیری تحریک آمیز و متفکرانه است که ارتباط با اصالت، خلاقیت و تفکر خیالی که ما را نسبت به آینده نشان می دهد می گوید.

نوشته های مشابه