اشتباهات در پوشیدن لباس مردانه

men shirt

اشتباهات در پوشیدن لباس مردانه

مطئن هستم شما هم موافقید که پیراهن مردانه از ضرروی ترین انواع لباس مردانه می باشد. اما بسیار ای آقایان در انتخاب و پوشیدن این لباس مهم اشتباهاتی را مرتکب می شوند.
اشتباه اول: یقه پیراهن بسیار تنگ یا بسیار گوشاد است.
اشتباه دوم:آستین پیراهن بسیار کوتاه یا بسیار بلند است.
اشتباه سوم: بزرگ بودن دور کمر پیراهن مردانه.
اشتباه چهارم: پیراهن بلند را روی شلوار قرار می دهند.
اشتباه پنجم: پیراهن کوتاه را در شلوار می گذارند.
تی شرت آرام