انواع یقه در تی شرت ها

انواع یقه در تی شرت ها

یقه گرد:

نوع کلاسیک یقه برای تی شرت است که باعث می شود گردن شما کوتاه تر، غبغب شما بزرگ تر و سینه های شما برجسته تر دیده شود.

یقه اسکوپ:

استخوان های ترقوه را به زیبایی نمایش می دهد و گردن را بلند تر می کند. برای افرادی با شانه پهن و یا صورت گرد و چاق مناسب نیست.

یقه هفت:

این یقه به همه می آید فقط به میزان باز بودن آن دقت کنید.

یقه قایقی:

مشابه یقه اسکوپ ولی کمی بسته تر است و برای افرادی با صورت کشیده و لاغر مناسب نیست.
تی شرت آرام