داستان تی شرت

هنگامی که صحبت از تی شرت می شود، افراد به دو گروه تقسیم می شوند. دسته ای از افراد که فکر می کنند تی شرت یک جزء غیرمهم از لباسهاست که در رده ی لباس های زیر و لباس های خانه محسوب می شود و دسته ی دوم افرادی هستند که شیفته ی تی شرت هستند و در همه ی مکان ها ازتی شرت استفاده می کنند.

اما بهتر است که در بین این دو دسته افراد حرکت کنید. تی شرت به عنوان یک لباس کلاسیک ، می تواند چند منظوره باشد اما باید بدانید که به چه گونه ای آن را بپوشید و چگونه با سایر اجزا هماهنگ کنید.

تاریخچه تی شرت

اما بهتر است که در بین این دو دسته افراد حرکت کنید. تی شرت به عنوان یک لباس کلاسیک ، می تواند چند منظوره باشد اما باید بدانید که به چه گونه ای آن را بپوشید و چگونه با سایر اجزا هماهنگ کنید.

با این که حس می کنید تیشرت یک لباس مدرن است، برای بیش از یک قرن است که قدمت دارد و به عنوان لباس زیرین سایر لباس ها استفاده می شده است.

تی شرت T shirt نام خود را از فرم آستین ها به صورت T گرفته است. این لباس های به شکل T قرن هاست که از جنس های پشم و ابریشم ساخته شده و استفاده می شوند. در گذشته این لباس به صورت سرهمی بوده است که از سر تا گردن را می پوشانده است و مردان زمانی که می خواستند لباس های گران قیمتشان با بدن برخورد نکند که چربی و عرق را به خود نگیرند، آن را می پوشیدند.